Američka viza

U agenciji Travego vršimo popunjavanje obrazaca (DS-160 i drugih), obradu dokumentacije i pripremu za intervju za američku vizu. Sve uplate i pripreme radimo u agenciji u Vaše ime, potrebno je samo da pozovete telefonom na broj 018/252-880 i zakažete sastanak sa agentom.

Na intervju za vizu morate ići lično. Svaki podnosilac zahteva za vizu mora da na intervju u Konzularno odeljenje ponese:

1. popunjen obrazac DS-160.

2. pasoš čija važnost mora da bude duža od planiranog boravka u SAD. Imajte na umu da po srpskom zakonu srpski državljani moraju da izvade novi pasoš kada promene bračni status i promene  prezime.

3. Svi podnosioci zahteva za vizu moraju da plate nepovratnu taksu za obradu vize. Taksa se plaća u agenciji Travego, koja vaš novac prosleđuje Konzularnom odeljenju.

4. Svakom podnosiocu zahteva za vizu se daje spisak potrebne dokumentacije koju je potrebno dostaviti agenciji, nakon čega se vrši obrada, priprema i popunjavanje obrazaca.

5. Podnosilac molbe mora da priloži fotografiju u boji koja ispunjava sledeće uslove:

  • Anfas (ne iz profila) – gledajući direktno u foto-aparat.
  • Cela glava, od vrha kose do brade mora da bude vidljiva.
  • Poželjno je da se vide uši.
  • Fotografija mora da ima belu ili približno belu, jednobraznu pozadinu.
  • Fotografija ne sme da bude starija od šest meseci.
  • Fotografija ne treba da bude oivičena.
  • Dimenzije fotografije treba da budu 50mm x 50mm, a glava mora da bude u centru fotografije.
  • Podnosilac zahteva ne sme na fotografiji da nosi zatamnjene naočare.
  • Podnosilac zahteva ne sme na fotografiji da nosi šešir ili maramu.