Atina

Program putovanja:
1.dan (29.12.2018) NIŠ

Polazak sa parkinga kod Tempa u popodnevnim satima. Vožnja kroz Makedoniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2.dan (30.12.2018)  ATINA

Dolazak u Atinu u prepodnevnim satima i nakon smeštaja u hotel u dogovoreno vreme krećemo u panoramsko razgledanje grada:  trgovi Omonija i Sintagma, prolazak pored Parlamenta, Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog Olimpijskog stadiona, zaustavljanje kod Predsedničke palate sa prisustvovanjem smeni predsedničke straže (Evzoni).  Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan (31.12.2018) ATINA – DOČEK NOVE GODINE

Doručak. Posle doručka slobodno vreme ili fakultativno odlazak na obilazak drevnog Akropolja u trajanju od sat vremena (posebno se plaća ulaznica): Propileji, hram boginje Nike, hram boginje Atine Partenon, Karijatide… Moguć izlet do novog olimpijskog kompleksa – panoramsko razgledanje i slobodno vreme za šoping u novom šoping-molu „The mall Athens“ ( www.themallathens.gr ) koji je u sastavu kompleksa. Za one koji ne žele na Akropolj slobodno vreme. Uveče DOČEK NOVE GODINE individualno na trgu Sintagma ili fakultativno u TAVERNI na Plaki. Noćenje.

4.dan (01.01.2019)-ATINA-PELOPONEZ  (KORINT-MIKENA-EPIDAURUS-NAFPLION)

Doručak, slobodno prepodne ili fakultativno izlet na Peloponez (Argolida) sa obilaskom Korintskog kanala, prelazak mostom sa Atike na Peloponez, prolazak pored Tirinsa i obilazak Epidaurusa (čuveno antičko pozorište), zatim odlazak do Nafpliona (primorskog mesta i stare grčke prestonice) i obilazak ostataka “zlatne” Agamemnonove Mikene sa Lavljom kapijom, kraljevskim grobovima i tzv. Atrejevom riznicom. Povratak u Atinu u kasnim popodnevnim satima. Slobodno veče i individualni odlazak na reprizu Nove 2019.godine na nekom od gradskih trgova. Noćenje.

    5.dan (02.01.2019) ATINA-SUNION-GLIFADA-SRBIJA

Doručak. Napuštanje hotela posle dorucka, oko 9h.  Mogućnost fakultativnog poludnevnog izleta za PIREJ, SUNION (Posejdonov hram – najlepši zalazak sunca), APOLONOVU OBALU i GLIFADU. Nakon obilaska polazak za Srbiju. Noćnja vožnja kroz Grčku i Makedoniju.

    6.dan (03.01.2019) NIŠ

Dolazak na mesta polazaka u jutarnjim/prepodnevnim česovima . Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

•Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,

•Smeštaj u hotelu Oscar 3* http://oscar.gr/   – u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (po hotelskom normativu),

•Razgledanje Atine u pratnji lokalnog vodiča,

•Usluge licenciranog vodiča – pratioca na putovanju,

•Troškovi organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

•Troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja,

•Doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit,

*Individulane troškove putnika,

 

•Fakultativni izleti:

*Ulaznica za Akropolj + Olympijski kompleks I “The Mall Athens” – 25€

*Doček Nove godine u taverni na Plaki – 65€

*Izlet na Peloponez sa ulaznicama – 45€

*Izlet za Sunion i Glifadu – 15€

 

NAČIN PLAĆANJA:

•uplata avansa 30% od ukupne cene aranžmana, a ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana,

•uplata avansa 30% ,ostatak na tri rate bez kamate, čekovima ili administrativnom zabranom,

•uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

 

SMEŠTAJ: Hotel Oscar 3* (http://oscar.gr/en/) na bazi 3 noćenja sa doručkom. Hotel Oscar je prijatan porodični hotel na 100 m od glavneželezničke stanice, 300 m od trga Karaiskaki i 800 m od trga Omonia. Sobe sabalkonom, većina sa prelepim pogledom na Akropolj, svaka TWC sa fenom, klima,satelitska TV, alarm, telefon, mini-bar, frižider… Bazen na krovu sarestoranom i terasom (bazen ne radi u zimskim mesecima), bar, cafe… Besplatan WiFi u celom hotelu.

 

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

 

OPŠTE NAPOMENA:

•Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

•Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

•Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

•Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)

•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

•Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja

•Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave