Britanska viza

Potrebna dokumentacija za pribavljanje turističke britanske vize za kategoriju zaposlenih lica:

  • važeći pasoš sa najmanje jednom slobodnom stranicom koja je prazna sa obe strane
  • svi prethodni pasoši
  • 2 fotografije isključivo sa belom pozadinom načinjene u prethodnih 30 dana
  • lična karta
  • potvrda o zaposlenju na memorandumu firme sa upisanim datumom početka radnog odnosa, odobrenim odmorom, visinom zarade
  • kopija radne knižice i original na uvid
  • izvod iz bankovnog računa u poslednjih 6 meseci na koji zaposleni prima zaradu
  • pozivno pismo ili hotelska rezervacija
  • overen prevod svih dokumenata koji nisu na engleskom
  • potrebno je obezbediti podatke svih članova domaćinstva i podatke roditelja, koji podrazumevaju datume rođenja