Kongresi

baner
Drugo obaveštenje

Predsednik organizacionog odbora:
dr Saša Ignjatijević

Članovi:
dr Branislav Ničić
dr Tatjana Rajković
dr Miljan Jović
dr Dejan Veličković
dr Dušica Janković
dr Milan Elenkov
dr Tatjana Mićić
dr Ivana Ilić
dr Goran Živković
dr Snežana Mitrović
dr Biljana Radisavljević
dr Dimitar Sotirov
dr Dragana Popović

Teme kongresa:
Reanimacija – u svetlu novih saznanja
Vazdušni put kao osnova reanimacije
Kontroverze u reanimaciji
Urgentna kardiološka stanja
Urgentna neurološka stanja
Urgentna stanja u pulmologiji
Urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu
Urgentna stanja u pedijatriji
Urgentna stanja u gerijatriji
Urgentna stanja u endokrinologiji
Urgentni ultrazvuk
Toksikologija
Tretman bola u urgentnoj medicini
Trauma
Značaj i uloga urgentne medicine u masovnim nesrećama

Prekongresni kurs:
Terapijska hipotermija
dr Tatjana Rajković, dr Tatjana Mićić, dr Branislav Ničić,
dr Saša Ignjatijević, dr Ivana Ilić
Vreme održavanja: 05.11.2015.
trajanje kursa 12h- 18h
Evidencioni broj: А-1-839/15
Broj poena: autor: 10 poena, polaznici: 5 poena
Cena kursa: 2000 RSD
Kurs je besplatan za učesnike koji uplate kotizaciju

Radionice:
Nove smernice 2015 – u susret izazovu
Niš, 05-07. novembar 2015.
Postavljanje centralne vene
Postavljanje torakalnog katetera (na životinjskom modelu)
Ušivanje kože (na životinjskom modelu)
CPR – nove smernice 2015 ( ETI,IO put, poremećaji ritma, pedijatrijska CPR)
Urgentni ultrazvuk