Nova godina 2017

Destinacija Datum polaska / boravka
Broj noći Mesto polaska
Prevoz Cena
Beč – Bratislava
30/12/2016-02/01/2017 3 Niš avio 129 € +karta
Milano 31/12/2016-03/01/2017 3 Niš avio 249 €
Berlin 29/12/2016-03/01/2017 5 Niš avio 269 €
Pariz 28/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 239 €
Barselona 28/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 239 €
Barselona 30/12/2016-03/01/2017 4 Beograd avio 395 €
Lisabon 30/12/2016-03/01/2017 4 Beograd avio 449 €
Venecija 29/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 145 €
Venecija 30/12/2016-03/01/2017 2 Niš bus 119 €
Toskana 29/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 149 €
Toskana 30/12/2016-03/01/2017 2 Niš bus 129 €
Atina 29/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 99 €
Atina 30/12/2016-03/01/2017 2 Niš bus 89 €
Beč 30/12/2016-01/01/2017 0 Niš bus 59 €
Beč 30/12/2016-03/01/2017 2 Niš bus 169 €
Beč 30/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 199 €
Bukurešt 30/12/2016-03/01/2017 2 Niš bus 80 €
Budimpešta 30/12/2016-01/01/2017 0 Niš bus 49 €
Budimpešta 30/12/2016-02/01/2017 2 Niš bus 129 €
Budimpešta 30/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 95 €
Budimpešta

Svi izleti uključeni

30/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 129 €
Azurna obala 30/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 239 €
Đenova-Sun Remo

-Cinque Terre

30/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 185 €
Prag 30/12/2016-03/01/2017 4 Beograd avio 415 €
Prag 30/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 130 €
Milano 30/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 135 €
Sicilija-Rim-Napulj 27/12/2016-05/01/2017 1+3+1 Niš bus 289 €
Rim 30/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 195 €
Rim 29/12/2016- 02/01/2017
31/12/2016-04/01/2017
4 Beograd avio  339 €
Amsterdam 28/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 245 €
Madrid 29/12/2016-03/01/2017 5 Beograd avio 455 €
Krakov 29/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 99 €
Berlin 30/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 189 €
Istanbul 29/12/2016-03/01/2017 3 Niš bus 105 €
Istanbul 29/12/2016-04/01/2017 4 Niš avio 139 €
Dvorci Bavarske 30/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 199 €
Solun 30/12/2016-02/01/2017 2 Niš bus 89 €
Sofija 31/12/2016-02/01/2017 2 Niš bus 59 €
Solun 30/12/2016-02/01/2017 2 Niš bus 89 €
Solun

Svi izleti uključeni

29/12/2016-02/01/2017 3 Niš bus 129 €
Paralija
29/12/2016-03/01/2017 4 Niš bus 79 €
Ohrid 30/12/2016-04/01/2017 3 Niš bus 59 €
Skoplje 30/12/2016-02/01/2017 3 Niš bus 99 €

Odgovore na sva pitanja pružićemo Vam putem telefona ili direktno u poslovnici

Tim travego