Temišvar

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN        NOVI SAD / BEOGRAD

Polazak ujutru oko 7h iz Beograda (sa parkinga “Laste” koji se nalazi na adresi Autoput Beograd – Niš 4, u okviru autocentra Lasta), a u 9h iz Novog Sada. Dolazak u Temišvar, najveći  i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra, Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije, kip vučice koja doji Romula i Rema te reprezentativna zdanja secesije sagrađena između 1910. i 1914. godine; Trg slobode na kojem se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva na kom su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva, Barokna palata  i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. DAN        TEMIŠVAR – HUNEDOARA

Doručak. Slobodan dan u Temišvaru ili fakultativni izlet u grad Hunedoara u kom se nalazi dvorac Hunjad iz XIV veka, najreprezentativnije zdanje profane gotike u Transilvaniji (Erdelju), u kojem je živeo čuveni ugarski regent Hunjadi Janoš, u našim epskim narodnim pesmama opevan kao Sibinjanin Janko. Povratak u Temišvar. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN        TEMIŠVAR – ARAD – NOVI SAD / BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Temišvaru ili fakultativni izlet u Arad, grad u oblasti Krišana. Razgledanje Arada: zdanja podignuta po projektu Emila Tabakovića (Minoritska crkva, Palata Aradsko – čanadske železničke direkcije, Najmanova palata, Trgovačka škola, Industrijsko – narodna banka, Feldesova palata, porodična kuća Tabakovićevih…); ostala arhitektonski vredna zdanja Arada: Okružna većnica, Palata kulture, Državni teatar… Poseta Srpskoj pravoslavnoj crkvi u kojoj je sahranjen Sava Tekelija. Povratak u Temišvar. Polazak za Srbiju. Povratak u Novi Sad, odnosno Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.

deca do 4 godine besplatno

deca od 4 – 12 godina ostvaruju popust 30% od cene aranžmana u zajedničkom ležaju

treća odrasla osoba u 1/2 + 1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 20 evra

doplata za jednokrevetnu sobu 30 evra

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

•prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji  / mesta se određuju prema datumu uplate

•smeštaj u hotelu 3* u Temišvaru, na bazi 2 noćenja s doručkom (švedski sto), lokalna kategorizacija hotela, 1/2 sobe 

•razgledanje Temišvara

•usluge turističkog vodiča / pratioca agencije organizatora

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

•putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 270 din, od 18 do 70 god – 390 din, od 71 do 83 god – 810 din)

•individualne troškove – nepomenute usluge

•fakultativne izlete

NAČIN PLAĆANJA:

•dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put 

•platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

•na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu

•avans 30%, ostatak odloženo – do 3 mesečne rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS  

FAKULTATIVNI IZLETI: (minimum 25 pax za realizaciju) ZAMAK HUNJAD (cena uključuje prevoz, ulaznicu, usluge vodiča) 30 evra, ARAD (cena uključuje prevoz, ulaznicu, usluge vodiča) 10 evra 

OPIS SMEŠTAJA:

Hotel STRELITIA 3* se nalazi 3 km od centra Temišvara. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba sadrži: telefon, TV, minibar, besplatan wireless internet, klima uređaj. U sastavu hotela su restoran, konferencijska sala… hotelstrelitia.com/

CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA.

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „KARPATI“, licenca OTP br. 426/2010