Viza za UAE

Prosečno vreme za izdavanje vize je dva do pet radnih dana. Viza se radi elektronski, tako da nije neophodan odlazak u Konzularno odeljenje Ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Važno je da znate da su radni dani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nedelja do četvrtka, a petak i subota su neradni dani, te se tome režimu treba prilagoditi. Kada je viza odobrena, mora se koristiti za ulazak u Ujedinjene Arapske Emirate u roku od najkasnije 60 dana od datuma njenog izdavanja. Viza ovlašćuje nosioca da ostane u UAE za najviše 30 dana. 30-dnevna turistička viza daje pravo nosiocu na jedan ulazak u zemlju.

Potrebna dokumentacija:

  • pasoš
  • pozivno pismo sa adresom i brojem telefona kontakt osobe u UAE ili hotelska rezervacija
  • jedna fotografija standardne veličine (5 x 5 cm) pasoškog formata ne starija od 6 meseci
  • avio karta (kupuje se u agenciji)

Cena obrade dokumentacije u koju ulazi i taksa za vizu je 20.000 RSD.